DIPLOMA PENGURUSAN MUTAWWIF (UMRAH & ZIARAH)

N791-001-4:2016


“Diploma Mutawwif Professional & Muslim Tour Leader” atau dikenali sebagai “Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawwif Umrah dan Ziarah ini merupakan diploma yang pertama diwujudkan di Malaysia bagi mengiktiraf kerjaya mutawwif di peringkat pendidikan negara. Modul yang dihasilkan adalah fokus kepada kualiti dan keperluan khusus dari Industri Umrah dan Pelancongan Islam di Malaysia. Modul yang dirangka bukan sahaja merangkumi aspek bimbingan Ibadah Umrah semata-mata, malah juga menekankan aspek pelancongan, pemasaran, pengurusan, perniagaan, dan pembangunan sahsiah diri. Hal ini dapat memberikan kesediaan yang mantap bagi pelajar dalam memegang jawatan sebagai Mutawwif Professional dan Muslim Tour Leaders.

TAHAP

3 & 4 (Single-Tier)

TEMPOH PENGAJIAN

2 Tahun (4 Semester) & 4 Bulan (di agensi pelancongan seluruh Malaysia)

SYARAT MINIMA PERMOHONAN


(i) Minima Sijil Tamat Tahfiz atau Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) jika ada;

(ii) Berumur 17 TAHUN ke atas;

(iii) Terbuka kepaada LELAKI & WANITA;

(iv) Sihat FIZIKAL & mental;

(v) Warganegara MALAYSIA.

MODUL PROGRAM

PELUANG KERJAYA

  • Mutawwif Profesional

  • Muslim Tour Leader

  • Pengurus Operasi Umrah & Pelancongan

  • Pengurus Agensi & Pelancongan

  • Pegawai Operasi Umrah & Pelancongan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi;

  1. 082-413 811 (Pejabat)

  2. 014-8864 6412 (Puan Norliza)

  3. 014-2088 706 (Puan Roza Jasmin)