SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (TAHAP 3)

T982-001-3:2017

Kelayakan Pelatih

Tempoh Latihan

12 Bulan

Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajian program ini, pelatih akan dapat:

 

Metodologi Pengajaran 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi;